Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Forms Pro

Przechwytuj, analizuj i opracowuj opinie klientów i pracowników za pomocą prostego, ale efektywnego rozwiązania do przeprowadzania ankiet w przedsiębiorstwie.

Rozpocznij 

Weź udział w konferencji poświęconej aplikacjom Microsoft Business Applications w dniach 6–7 maja 2020 r., aby szczegółowo zapoznać się z innowacjami w usłudze Dynamics 365, na platformie Microsoft Power Platform, a nawet w programie Excel.

Przechwytuj, analizuj i opracowuj opinie klientów i pracowników za pomocą prostego, ale efektywnego rozwiązania do przeprowadzania ankiet w przedsiębiorstwie.

Łatwa instalacja i konfiguracja

Automatycznie wysyłaj ankiety na podstawie zdarzeń wyzwalających

Ankiety wbudowane w aplikacje, strony internetowe i rozwiązania mobilne

Poznawaj opinie dzięki analizom wspieranym przez sztuczną inteligencję

Analizuj opinie, aby zwiększać efektywność biznesową

Twórz profesjonalne ankiety bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności

Konstruuj zindywidualizowane, dostosowane do branży ankiety o wyglądzie charakterystycznym dla Twojej firmy, wykorzystując pytania sugerowane przez sztuczną inteligencję.

Stosuj specjalistyczne funkcje ankiet, takie jak zaawansowane pytania filtrujące, logika stron, zindywidualizowane łącza do ankiet oraz obsługę wielu języków.

Docieraj do odbiorców za pomocą aktualnych, zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych ankiet dostarczanych pocztą e-mail, za pomocą kodów QR, stron internetowych i aplikacji.


Integruj dane z własnymi aplikacjami biznesowymi

Nawiązuj kontakt z respondentami we właściwym momencie, rozsyłając automatycznie ankiety na podstawie zdarzeń wyzwalających.

Zwiększ odsetek odpowiedzi, personalizując pytania na podstawie zintegrowanych danych z Twoich systemów CRM, ERP lub HR.

Łącz wyniki i wyświetlaj odpowiedzi ankietowe bezpośrednio w usługach Office 365 i Dynamics 365, aby udoskonalać procesy biznesowe i zyskać bardziej kompleksowy widok swoich klientów.


Popraw komunikację z klientami, podejmując decyzje na podstawie analiz uzyskanych dzięki sztucznej inteligencji

Wyświetlaj wyniki w czasie rzeczywistym w aplikacji Forms Pro lub integruj dane z usługą Power BI, aby uzyskać zaawansowane analityki.

Monitoruj stan pracowników lub klientów, korzystając z informacji uzyskanych dzięki sztucznej inteligencji, obejmujących analizę opinii, identyfikację trendów i wykrywanie słów kluczowych.

Identyfikuj szanse sprzedaży i podejmuj właściwe działania za pomocą aplikacji Microsoft Flow umożliwiającej tworzenie wyzwalanych działań lub powiadomień na podstawie odpowiedzi w ankietach lub opinii.

Jak kupić

Aplikacja Forms Pro jest dołączona do wybranych subskrypcji usługi Microsoft Dynamics 365 i jest dostępna jako uaktualnienie subskrypcji usługi Office 365.

Microsoft Forms Pro

Użytkownicy usługi Dynamics 365

Dołączona1

2000 odpowiedzi ankietowych na dzierżawcę miesięcznie.

Dodatkowe odpowiedzi można zakupić osobno.

Użytkownicy usługi Office 365

84,30 €2

2000 odpowiedzi ankietowych na dzierżawcę miesięcznie.

Dodatkowe odpowiedzi można zakupić osobno.

Aplikacja 1 Forms Pro jest dołączona do rozwiązań Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Customer Service Enterprise, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Talent oraz Dynamics 365 Project Service Automation. Klienci posiadający inne rozwiązania Dynamics 365 mogą zakupić aplikację Forms Pro oddzielnie.

2 Dostępna jako opcjonalne uaktualnienie, które może zakupić administrator Office 365.

„Dzięki wszystkim informacjom z naszych ankiet dotyczących Microsoft Dynamics 365 oraz automatycznej aktualizacji liczby uczestników i wyników ankiety w rozwiązaniu Power BI uzyskujemy niemal w czasie rzeczywistym opinię o konkretnych wydarzeniach, co pomaga nam szybciej podejmować lepsze decyzje biznesowe” — Chris Haklitch, Engineering Program Manager, Microsoft Store

Zrób następny krok z Microsoft Forms Pro