Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Forms Pro

Przechwytuj i analizuj szczegółowe informacje o klientach, a następnie wykonuj powiązane czynności za pomocą prostego, ale efektywnego rozwiązania do zarządzania opiniami.

Rozpocznij 

Dostosowane ankiety osadzone w aplikacjach, stronach internetowych i rozwiązaniach mobilnych

Integracja danych w aplikacjach biznesowych

Alerty w czasie rzeczywistym dotyczące kluczowych wskaźników wydajności

Szczegółowe informacje do wykorzystania w praktyce uzyskane za pośrednictwem analizy wspomaganej przez sztuczną inteligencję

Lepsza opinia. Lepsze szczegółowe informacje. Lepsze środowiska.

Natychmiastowe przechwytywanie opinii

Konstruuj zindywidualizowane, dostosowane do branży ankiety o wyglądzie charakterystycznym dla Twojej firmy, wykorzystując pytania sugerowane przez sztuczną inteligencję. Stosuj specjalistyczne funkcje ankiet, takie jak zaawansowane wątki, logika stron, zindywidualizowane linki do ankiet oraz obsługa wielu języków. Docieraj do odbiorców za pomocą aktualnych, zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych ankiet dostarczanych pocztą e-mail oraz za pomocą kodów QR, stron internetowych i aplikacji.


Integracja danych w celu uzyskiwania dokładniejszych informacji o klientach

Opinie są integrowane z platformami CRM, ERP i kadrowymi w celu zapewnienia kompleksowego widoku klientów. Dane są automatycznie aktualizowane po każdej odpowiedzi, przedstawiając w czasie rzeczywistym miarę dotyczącą opinii klientów. Korzystaj ze szczegółowych informacji w usługach Office 365 i Dynamics 365, aby ulepszać procesy biznesowe i uzyskiwać obszerniejszy widok danych klientów.


Wspomaganie akcji dzięki opinii w czasie rzeczywistym

Wyświetlaj analizę opinii na dostosowanych pulpitach nawigacyjnych, aby śledzić kluczowe metryki firmy. Odpowiadaj w czasie rzeczywistym, ustawiając wyzwalacze odpowiedzi automatycznych. Angażuj odbiorców dzięki lepszym i szybciej podejmowanym decyzjom opartym na opiniach klientów.

Jak kupić

Aplikacja Forms Pro jest dołączona do wybranych subskrypcji usługi Microsoft Dynamics 365 i jest dostępna jako uaktualnienie subskrypcji usługi Office 365.

Microsoft Forms Pro

Użytkownicy usługi Dynamics 365

Dołączona1

2000 odpowiedzi ankietowych na dzierżawcę miesięcznie.

Dodatkowe odpowiedzi można zakupić osobno.

Użytkownicy usługi Office 365

84,30 €2

2000 odpowiedzi ankietowych na dzierżawcę miesięcznie.

Dodatkowe odpowiedzi można zakupić osobno.

Aplikacja 1 Forms Pro jest dołączona do rozwiązań Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Customer Service Enterprise, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Human Resources oraz Dynamics 365 Project Service Automation. Klienci posiadający inne rozwiązania Dynamics 365 mogą zakupić aplikację Forms Pro oddzielnie.

2 Dostępna jako opcjonalne uaktualnienie, które może zakupić administrator Office 365.

„Dzięki wszystkim informacjom z naszych ankiet w usłudze Microsoft Dynamics 365 oraz automatycznej aktualizacji liczby uczestników i wyników ankiety w rozwiązaniu Power BI uzyskujemy niemal w czasie rzeczywistym opinię o konkretnych zdarzeniach, co pomaga nam szybciej podejmować lepsze decyzje biznesowe”

— Chris Haklitch, Engineering Program Manager, Microsoft Store

Zrób następny krok z Microsoft Forms Pro